Financiële planning

Financiële planning is het in kaart brengen van uw financiële huishouding en, met inachtneming van uw wensen, hier een passend en onafhankelijk advies op vertalen.

Rico Geerling (de eigenaar van HHG Adviseurs) is gecertificeerd financieel planner (FFP gecertificeerd financieel planner). Rico kan een volledige financiële planning opmaken.

Na een uitgebreid inventarisatie afspraak maak ik een rapport op met een opsomming en berekening van uw huidige situatie. De huidige situatie toets ik aan de gewenste situatie. Gevolgd door een realistisch advies om uw wensen te realiseren. Of daarbij “dicht in de buurt te komen.

Uit een financiële planning komen antwoorden op onderstaande vragen:

  • Waar kom ik (financieel) op uit in de huidige situatie
  • In hoeverre ligt dit af van een gewenste situatie.
  • Wat moet ik doen om mijn gewenste situatie te realiseren
  • Is daarmee de gewenste situatie wel realistisch en haalbaar
  • Is het antwoord hierop nee? Of is het “financiële offer te groot?”  Wat is dan wel realistisch? En “waar kom ik dan op uit?”

Zowel de juridische, financiële en fiscale (on)mogelijkheden worden in het advies betrokken. Uiteraard wordt er eventueel gebruikt gemaakt van de kennis van samenwerkende partners, als dit in het belang is van de uitkomsten.

Voor het aanvragen van een prijsopgave voor een financiële planning kunt u gebruik maken van het contactformulier. Ik neem dan spoedig contact met u op voor een vrijblijvend en kosteloos inventarisatiegesprek.

Ook gedeeltelijke rapportages (bijvoorbeeld alleen een pensioen rapport) zijn mogelijk.

Voor meer informatie bel: 072 - 531 61 22

Mail voor meer informatie:
info@hhg-adviseurs.nl

Neem contact op

Heeft u interesse of vragen? Neem hieronder contact met ons op.